โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง

ที่อยู่ : 77 หมู่ 9  บ้านตลาดหนองบัวแดง

ตำบล :  หนองบัวแดง

อำเภอ :  หนองบัวแดง

จังหวัด :  ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ :  36210

โทรศัพท์ :  044-872049 044

อีเมล์ : cbd@chaiyaphum1.go.th

เว็บไซต์ : cbd@chaiyaphum1.go.th

ฟซบุ๊ก : โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง